Wanneer je kinderen op de basisschool hebt, kom je regelmatig voor verrassingen te staan. Als je de schooltas van je kind nakijkt, kun je daar soms een brief uitvissen waarin een afspraak staat voor een gesprek met de meester of juf. Het kan zijn dat de geplande afspraak al voorbij is. Dan kun je maar een ding doen en dat is je verontschuldigen. . Kinderen hechten soms geen waarde aan een afspraak die door een meester of juf gemaakt wordt. Om deze problemen te vermijden, wordt er tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van een schoolapp. Ook basisscholen gaan vaak over om, door gebruik te maken van de app, geen schriftelijke afspraken en dergelijke meer te maken. Het communiceren tussen de ouders en de meester of juf verloopt door de app veel soepeler. De juf of meester kunnen gemakkelijk updates geven over de voorgang van je kind. Om goed gebruik te kunnen maken van de app moet de juf of meester wel weten hoe de ouders van het kind te bereiken zijn. Daarom is een gesprek met de ouders vooraf aan het gebruik van de app wel een vereiste.

Wat kun je met de app doen?

Wat de mogelijkheden van de app zijn, is afhankelijk van welke app de school gebruikt. Ook moet worden vastgelegd waarvoor de school de app wil gaan gebruiken. Een app kan worden gebruikt voor het digitaliseren wat eerst nog met papier werd gedaan. Daarbij kun je denken aan het inplannen van oudergesprekken. Ook mededelingen over het maken van een schoolreisje. Dat kan allemaal worden gedaan op de basisscholen wanneer de juf of meester verbinding heeft met de ouders van het kind dat bij hem of haar in de klas zit. De basisschool app is belangrijk voor een goed verloop op school

De school app voor het voortgezet onderwijs.

Bij het voortgezet onderwijs worden de roosters en eventuele veranderingen via de app bekend gemaakt. Ook de voortgang van de studie kan op die manier worden bekeken. Ook de datums voor het inleveren van bepaalde opdrachten wordt via de app bekend gemaakt. De app bij de studenten van het voortgezet onderwijs worden vaak op de smartphone ontvangen. Zij regelen praktisch alle zaken door de smartphone te gebruiken. Apps en smartphones maken tegenwoordig een onderdeel uit van de lessen die op school worden gegeven.

Bron: Schoolpraat.nl