De pluspunten van een Ultimaker op school gebruiken zijn talrijk. Het bekendste voordeel is natuurlijk dat er een moderner lesaanbod mee geboden kan worden. Daardoor zijn scholieren en studenten beter voor te bereiden op de maatschappij zoals die tegenwoordig is. Dit is echter bij lange na niet het enige pluspunt waaraan gedacht moet worden. Het is fijn om te weten dat het werken met de 3D printer veel gemakken te bieden heeft. Ook dat maakt de kwaliteit van het onderwijs hoger. De voordelen bekijken is dus zeker ook de moeite waard om eens te doen.

Zorgen voor meer creativiteit


De pluspunten van een Ultimaker op school bevinding zich bijvoorbeeld op de manier waarop naar techniek en ontwerp wordt gekeken. Dit zijn belangrijke zaken die het verdere leven altijd een rol blijven spelen. Daarom is het ook zaak om in het onderwijs al het creatief denken te stimuleren. Door opdrachten te geven waarvoor het werken met de 3D printer nodig is, is het ook mogelijk om deze manier van denken te versterken. Dit kan al vanaf de basisschool worden gedaan. Terwijl dit ook op de middelbare school en in het beroepsonderwijs nog altijd van grote waarde zal zijn.

Groepsopdrachten met 3D printers


De pluspunten van een Ultimaker op school zijn ook te vinden op vlakken waar je het misschien wat minder verwacht. Het is bijvoorbeeld ook een goede tool om samenwerking te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld worden gedaan door groepsopdrachten te geven waarbij de printer een centrale rol speelt. Het aansporen tot samenwerking is ook een vaardigheid die later in het leven keer op keer weer van belang zal blijven. Door hier al vroeg mee aan de slag te gaan, is de Ultimaker 3D printer dus ook van grote waarde. Er kunnen zelfs allerlei nieuwe opdrachten mee bedacht worden.

De lesmethoden sterk vernieuwen


De pluspunten van een Ultimaker op school zijn tot slot ook nog meer op algemeen gebied te vinden. Het is bijvoorbeeld aantrekkelijk om de lesmethoden aan te passen aan wat past bij de moderne tijd. Dat betekent dus dat een andere manier van werken en een nieuwe manier van aandacht vragen gewenst is. Door te werken met moderne en aantrekkelijke middelen zoals 3D printers van het hoogste niveau, is deze vorm van les mogelijk. Het is natuurlijk ook zo dat het printen in 3D meer en meer van belang wordt. Dit vormt dus ook de norm van de moderne maatschappij.