Tijdens een salestraining worden uw verkoopvaardigheden getraind.  Salestraining kunnen zeer gericht voorgeschoteld worden en zijn trainingen waarbij de leerdoelen vaak het vertrekpunt zijn. Een salestraining voor beginners leert mensen dan weliswaar de eerste beginselen van de verkoopvaardigheid bij te brengen, om een goede verkoper te worden spelen echter meer zaken een rol zoals discipline, inzet, doorzettingsvermogen en daadkracht. Met alleen vaardigheden komt u er in dit vak zeker niet.

 

Voor zowel de beginner als voor de leidinggevende

Een salestraining kan op verschillende niveaus aangeboden worden. Het kan bedoeld zijn voor de beginner die alle verkoopvaardigheden dus nog moeten leren, maar ook aangeboden worden aan leidinggevenden die onder meer wordt geleerd hoe met verkopers om te gaan. Uiteraard worden dan verschillende doelen gesteld voor de salestraining, die ofwel online of vaak gedurende enkele dagen ergens op locatie aangeboden worden.

 

Manier van werken afhankelijk van de omzetdoelstellingen

Vaak is de wijze waarop verkoopafdelingen hun werk doen sterk afhankelijk van de omzetdoelstellingen. Die doelstellingen kunnen als ze maar moeilijk behaald kunnen worden eerder een belemmering dan een stimulans zijn. Omzetdoelstellingen bepalen welke richting u op moet, hoe u daar komt wordt echter vaak niet verteld. Tijdens een salestraining professioneel verkopen wordt nader ingegaan op het opstellen van omzetdoelen en targets. Een sales training online biedt u inzicht of sturen op uw commerciële doelen of inzetten op de ontwikkeling van de verkoper voor u verstandiger is.

 

Ook aandacht voor zaken als aftersales en zorg

Beginners maken tijdens een salestraining op locatie kennis met alle facetten van het verkoopvak. Uiteraard komen acquisitievaardigheden aan bod en wordt nadrukkelijk stilgestaan bij gespreksvaardigheden.  Ook de aanvangsfase bij een verkoopgesprek, de analysefase en aanbodfase van het verkoopgesprek komen aan de orde, zoals ook geleerd wordt hoe u een verkoopgesprek afsluit. Ook wordt stilgestaan bij belangrijke en soms weleens sterk onderbelichte aspecten van sales: aftersales en zorg. Gelukkig komt het tijdens de salestraining wel allemaal uitgebreid aan bod.

 

Ontwikkelen van het commercieel vermogen

Er zijn salestrainingen voor beginnende verkopers, maar uiteraard ook voor de meer ervaren verkopers en accountmanagers. Uiteraard worden dan andere doelstellingen neergelegd voor de training. Doelen van deze salestraining zal zijn hoe om te gaan met klachten, het overwinnen van onzekerheid als verkoper en wordt aandacht besteed als u als verkoper te aardig blijkt te zijn.  Ook het verkrijgen van inzicht tussen zogenaamde vraaggerichte of aanbodgerichte verkoop wordt niet zelden behandeld tijdens een salestraining, terwijl ook getracht wordt het commercieel vermogen te ontwikkelen.

 

Leer om effectief met de tijd om te gaan

Uitgangspunt tijdens een salestraining kan ook zijn als in de praktijk blijkt dat de scoringsdrang van een verkoper te groot is; het is een van de bekende valkuilen van verkopers die te veel hooi op de vork nemen. Het weerleggen van bezwaren, de verschillende types klanten en de communicatiestijl zijn ook onderwerpen die tijdens op maat gemaakt salestrainingen besproken worden. Ook het managen van de tijd komt frequent aan bod tijdens salestrainingen. Het is als verkoper immers belangrijk om effectief met uw tijd en planning om te gaan, want tijd staat immers garant voor omzet. Voor meer informatie over sales trainingen kunt u terecht bij de salestrainers van Steyn&Allberg.